Dil Seçiminiz
Anasayfa  /  BİLGİ BANKASI « Geri Dön
 
Enerji Sözlüğü

3 zamanlı tarife (Gündüz-Puant-Gece) : Zaman dilimi 06:00-17:00 arası gündüz tarifesi, 17:00-22:00 arası puant tarifesi, 22:00-06:00 arası gece tarifesi olarak belirlenmiştir. Elektronik (dijital) sayaçlar tüketilen elektriğin hangi saatler arasında ne kadar tüketildiğini ölçmektedir.

Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölge

Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli: Dağıtım şirketinin açma-kapama, arıza, bakım, onarım vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin dağıtım sistem kullanım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir.

Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişi

EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini

Gece: Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimidir.

Gündüz: Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimidir.

İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında ya da lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmalar

İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

İletim Sistem Kullanım Bedeli:  Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kWh üzerinden iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedeldir.

Orta Gerilim ve Alçak Gerilim nedir: Bu ayrım sözleşme gücüne göre belirlenir.36kV ile 1kV arası Orta Gerilim, 1kV altı ise Alçak Gerilimdir.

Perakende satış: Elektriğin tüketicilere satışını

Perakende Satış Hizmet Bedeli: Dağıtım şirketinin  fatura dağıtım, sözleşme yapımı vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh tüketiminin perakende satış hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedeldir.

PMUM, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Ulusal Yük Dağıtım Merkezi tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak fiziki dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu ya da alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birim

Puant: Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketimi belirten zaman dilimidir.

Reaktif Enerji: Elektrik devrelerinde, akımla gerilimin aynı fazda olmamasından kaynaklanan ve kayıp olarak değerlendirilen enerji bileşenidir.

Sayaç Okuma Bedeli:  Sayaçların okunması hizmetine yönelik olarak dağıtım şirketlerinin tahsil ettiği bedeldir.

Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimi bulunduğu veya iletim sistemine doğrudan bağlı olduğu veya organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini haiz olduğu için tedarikçisini seçme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiyi

Serbest tüketici: Enerji Piyasası Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi

Serbest tüketici limiti: 2014 yılı toplam tüketiminiz yıllık 4.000 kWh’in üzerinde ise kanunen  serbest tüketici hakkına sahipsiniz, (aylık fatura tutarınız yaklaşık 130 TL ve üzeri ise)

Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri

Tedarik: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan veya perakende satışını

Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri ile tedarik lisansına sahip şirketi,

Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini

TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini

TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini

Toptan satış: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin tekrar satışı için satışını

Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kişiyi

Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketiciler

Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini

Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri

Üretim şirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği elektriğin satışıyla iştigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiyi,

Yan hizmetler: İletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlamak üzere ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri

Enerji Fonu:Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamı üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan katkı payıdır. Elektrik enerjisi sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje, denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek ve elektrik enerjisi fiyatlarında istikrar sağlamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde kurulan tüzel kişiliği haiz Elektrik Enerjisi Fonu’nun giderlerini karşılamak amacıyla fatura edilir.

TRT Payı:Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamı üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan katkı payıdır.  TRT Giderleri Kanunu’na göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun giderlerini karşılamak amacıyla fatura edilir.

BTV:  Elektrik enerjisi perakende satış bedeli ve kayıp kaçak bedelinin toplamıüzerinden ticarethane aboneleri için %5 (yüzde beş), sanayi aboneleri için %1 (yüzde bir) oranında alınan Belediye Tüketim Vergisi’dir.

KDV: Elektrik enerjisi tüketimi bedeli, enerji fonu, TRT payı, BTV ve sair giderler üzerinden hesaplanarak %18 (yüzde onsekiz) oranında alınan katma değer vergisidir.

 

HAKKIMIZDA

» Eksim Elektrik
» Misyon, Vizyon ve Değerler
» Eksim Grup
» İşletmedeki Santrallerimiz
» Devam Eden Projelerimiz
» Bilgi Toplumu Hizmetleri

EKSİM ABONELİK

» Serbest Tüketici miyim?
» Nasıl Geçiş Yaparım
» Gerekli Evraklar
» Eksim Tarifeler
» İndirimini Hesapla
» Teklif Alma

ONLİNE İŞLEMLER

» Müşteri Girişi
» Bayi Girişi

BİLGİ BANKASI

» Tedarikçilere Gelen Şikayetler
» Enerji Sözlüğü
» Elektrik Tarifeleri
» Sektörel Linkler
» Sıkça Sorulan Sorular

İLETİŞİM

» İletişim Bilgileri
 
Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2014 - Eksim Enerji Web Tasarım Data1